Super User

W dniach:

7-8 maja 2018r. godz. 8.00-16.00 w kancelarii przedszkola
będą podpisywane deklaracje Rodziców/Prawnych opiekunów z Dyrektorem przedszkola o świadczenie usług edukacyjnych dzieciom przyjętym na rok szkolny 2018/2019.

 

 

BRAK PODPISANIA DEKLARACJI PRZYJMUJE SIĘ JAKO REZYGNACJĘ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

 

UWAGA!
Przy podpisywaniu deklaracji niezbędne będą: obecność obojga rodziców/prawnych opiekunów, nr PESEL dziecka

Kategoria: