Super User

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ADAPTACYJNYCH 2018

DLA DZIECI 3 -letnich oraz RODZICÓW

 

CZERWIEC

2018r.

Data
i godzina spotkania

Zadania
i formydziałań

Cel spotkania

Nauczycielki prowadzące spotkanie

Uczestnicy

1

5.VI

godz. 15.30 -16.00

Spotkanie nauczyciela z dziećmi i ich rodzicami – zabawy integracyjne

Zapoznanie
z pomieszczeniami (salą, łazienką). dziecko poznaje kolegów, próbuje włączyć się do zabawy

 

pani Sylwia

Dzieci

 

Rodzice

2

7.VI

godz. 15.30 -16.00

Zajęcia otwarte z udziałem rodziców

Obserwacja możliwości dzieci, nauczyciel przedstawia swoje umiejętności pedagogiczne

 

pani Wioleta

Dzieci

 

Rodzice

3

12.VI

godz. 15.30 -16.00

Zajęcia otwarte z udziałem rodziców

Obserwacja możliwości dzieci, nauczyciel przedstawia swoje umiejętności pedagogiczne,

próby oddalenia się rodziców od dzieci

 

pani Sylwia

Dzieci

 

Rodzice

4

19.VI

godz. 15.30 -16.00

Integracyjne zabawy dzieci

na placu przedszkolnym

 

Poznanie wyposażenia placu przedszkolnego

pani Wioleta

 

Dzieci

 

Rodzice

5

26.VI

godz. 15.30 -16.00

Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola
o charakterze edukacyjno -informacyjnym

Zapoznanie
z programem adaptacyjnym, rytmem dnia przedszkolnego. Rola rodziców we współdziałaniu
z przedszkolem

 

Psycholog/

Pedagog

 

Pani Sylwia

i

Wioleta

Rodzice

 

 

Kategoria: