Super User

DEKLARACJE Z RODZICAMI

DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2019 BĘDĄ PODPISYWANE

Z DYREKTOREM W DNIACH:

13 i 14 MAJA 2019r.

W KANCELARII PRZEDSZKOLA, W GODZ. 09.00 – 17.00.

Uwaga !!!

Nie podpisanie deklaracji w wyznaczonych dniach będzie skutkowało rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 1 września 2019r.

 

Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich rozpocznie się 5. czerwca 2019r.
w godz. 16.00-17.00.
Bardzo prosimy o przybycie dziecka z jednym z rodziców/opiekunów prawnych. 
Na powyższym spotkaniu będą Państwo zapoznani z harmonogramem zajęć adaptacyjnych.

Kategoria: