Krystyna

,,A sio , katarzysko"- W. Grodzieńska - wiersz do nauki

Już jesienna człapie słota

w czapce z deszczu,

w łapciach z błota

i parasol dźwiga mokry

by przemokłą suknię okryć.

Gdy ze szkoły idą dzieci

słota biegnie im naprzeciw

A tuż za nią chyłkiem , milczkiem

katar czai się jak wilczek.

A sio! od nas katarzysko!

Nie waż się podchodzić blisko

zakatarzyć się nie damy,

bo my suche buty mamy.

Bo nas chronią od złej słoty

ciepłe płaszcze, mocne buty!

 

,,Przybyli ułani pod okienko"- piosenka do nauki

I.   Przybyli ułani pod okienko}bis

     Stukają, wołają: ,,Puść panienko"}bis

II.  Zaświecił miesiączek do okienka} bis

     w koszulce stanęła w niem panienka} bis

III. ,,O Jezu, a cóż to za wojacy?"}bis

      otwieraj- nie bój się - to czwartacy} bis

IV.  ,,Przyszliśmy napoić nasze konie} bis

      za nami piechoty całe błonie}bis