Super User

ZARZĄDZENIE NR 5/2013

DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 11

W BIAŁEJ PODLASKIEJ Z DNIA 02 WRZEŚNIA 2013

W SPRAWIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE DZIECI

 

Na podstawie art 67a Ustawy z dznia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do kalkulacji żywienia za okres 10 dni przeprowadzanej zgodnie z aktualnym cennikiem artykułów żywnościowych, dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole zarządza co następuje: Ustala się dzienną stawkę wyżywienia dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 11 w Białej Podlaskiej na kwotę 4,90zł. za każdy dzień roboczy, w tym:

śniadanie 1,47zł.

obiady 2,45zł.

podwieczorki 0,98zł

  • 1 W przypadku znacznego wzrostu cen żywności dzienna stawka w przedszkolu może być w ciągu roku zaktualizowana na wniosek dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym i podana rodzicom z miesięcznym wyprzedzeniem.
  • 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor Przedszkola

Danuta Doroszuk-Pieńkosz

Kategoria: