Super User
Kategoria:
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
DLA RODZICÓW
I NAUCZYCIELI
PT."PIĘKNO PÓR ROKU"

Organizatorem Konkursu Fotograficznego było Przedszkole nr 16 w Żorach.
Do udziału w konkursie zaproszeni byli rodzice

i nauczyciele. Miał on na celu - uwrażliwienie na piękno otaczającej nas p
rzyrody.
Do konkursu zgłoszono 168 fotografii z terenu całej Polski.

Decyzją Jury wyłoniono laureatów tj.:
3 „zwycięzców" i 6 osób „wyróżnionych".

Wśród wyróżnionych i nagrodzonych została nauczycielka naszego przedszkola -Elżbieta Sarul.

GRATULUJEMY!

Super User
Kategoria:

W miesiącu lutym nauczycielki z Przedszkola Samorządowego nr 11 wzięły udział
w szkoleniu zorganizowanym przez LSCDN w Białej Podlaskiej pt: „Jak prowadzić zajęcia ruchowe w przedszkolu- metodyka ćwiczeń w grupach przedszkolnych". Nauczycielki zdobytą wiedzę wykorzystują na zajęciach gimnastycznych.

Super User
Kategoria:

"Wielkanocna kartka"
Przedszkole nr 8 w Gnieźnie było organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
WIELKANOCNA KARTKA
26 marca Komisja powołana przez organizatorów konkursu wyłoniła zdobywców trzech pierwszych miejsc w dwóch kategoriach:
I kategoria - Dzieci 6- letnie , II kategoria - Nauczyciele
W kategorii - Nauczyciele I miejsce zajęła nauczycielka naszego przedszkola - Elżbieta Sarul