Super User

Rodzice, którzy zapisali dzieci do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2022 r. obowiązani są wypełnić deklarację wraz z załącznikami  i dostarczyć do przedszkola, ul. Sidorska 20, do 15 czerwca 2022 r.

 

 Deklaracja 2,5-5 lat LIPIEC 2022

 Deklaracja 6 lat LIPIEC 2022

 Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej 2022

 Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców lub pobieraniu nauki 2022

 

Danuta Doroszuk-Pieńkosz
dyrektor przedszkola