Super User

Informuję, iż w dniach 10.05.21-12.05.2021r. w godz. 800 - 1600 
będą podpisywane deklaracje rodziców/prawnych opiekunów dotyczące czasu pobytu i wyżywienia dziecka
w Przedszkolu Samorządowym Nr 11 w roku szkolnym 2021/2022.

Niepodpisanie deklaracji w/w terminie wiąże się skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych.

Deklaracje będą dostępne na stronie internetowej przedszkola
od dnia 07.05.2021r.

Deklarację będzie można przesłać drogą elektroniczną na adres przedszkola, podpisaną przez obojga rodziców/prawnych opiekunów.