Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Milena

„Przyjaciel na całe życie”- Hanna Łochocka

Nie trzeba wielkich mieć bibliotek,

By przyjacielem książki zostać.

Piękną oprawę, zdobną złotem,

Tekturka nam zastąpi prosta. (…)

Nie trzeba molem być książkowym,

Grzbietu nad stołem ciągle schylać,

Od kartek nie odrywać głowy

I książki w rękę brać co chwila.

Lecz w dzień powszedni czy w niedzielę

Sam na sam z książką usiąść sobie,

Witać się z nią jak z przyjacielem,

Długo się bez niej nie móc obejść.

Nie trzeba bać się, że czasami

Zmęczy nas książka albo znuży.

Bo ona chce pogadać z nami,

Namówić chce nas do podróży,

Pocieszyć chce, rozśmieszyć nieraz,

Chce pożartować, bawić, uczyć

I kolorowy świat otwierać

Czarną literą – cennym kluczem.

 

Zachęcamy do wypożyczania książek!

Super User

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Microsoft EduDay, czyli edukacyjnym wydarzeniu stacjonarnym, w tym roku organizowanym przy współpracy z Prezydentem Miasta Biała Podlaska. Patronat honorowy nad spotkaniem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

W ramach EduDay możecie Państwo liczyć na: 

           dwie równoległe agendy – dla nauczycieli/dyrektorów szkół oraz dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za oświatę,

           inspirujące rozwiązania jak w sposób prosty i efektywny realizować kierunki polityki oświatowej państwa w obszarze technologii oraz zarządzać szkołą za pomocą rozwiązań Microsoft,

           wykłady i szkolenia ekspertów edukacyjnych: Agnieszki Halickiej, Edyty Borowicz-Czuchryty, Rafała Lwa-Starowicza, Artura Rudnickiego oraz innych,

           udział w warsztatach, które wyposażą Państwa w wiedzę i praktyczne umiejętności zastosowania technologii w edukacji, tak żeby było Państwu łatwiej, efektywniej i przyjemniej realizować swoje cele edukacyjne;

           wymianę doświadczeń przy filiżance pysznej kawy lub aromatycznej herbaty,

           spacer po strefie stoisk z ciekawymi rozwiązaniami edukacyjnymi partnerów Microsoft.

 

data: 10 lutego 2023 r.

godz. 10:00 – 15:30


Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Filia w Białej Podlaskiej

ul. Akademicka 2

21-500 Biała Podlaska

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Nabór do poszczególnych grup warsztatowych będzie prowadzony wśród uczestników w trakcie wydarzenia.
Link do rejestracji: https://aka.ms/MicrosoftDlaEdukacji_BialaPodlaska

 

Partnerzy wydarzenia:

           Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

           Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

           Gmina Biała Podlaska

           Gmina Międzyrzec Podlaski

           Gmina Leśna Podlaska

           Gmina Wisznice

           Gmina Rokitno

Super User

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

 

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2023/2024. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną  w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 06.02.2023 r. do 21.02.2023 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2023 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2023 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2023 r. do godz. 15.00.

√ Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 16 marca 2023 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

 

Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

√ 24 marca 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 24 marca od godz. 13.00 do 30 marca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

  1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
  2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub
  3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
  4. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
  5. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 31 marca 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

 

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,

oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 16/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 44/23 z dnia 16 marca 2023 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Informacja o potwierdzeniu kryteriów z Ustawy Prawo oświatowe

 

Instrukcja dla rodziców – rekrutacja do przedszkola w 5 krokach:

https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

Milena
Dobre słowo, miły gest, uśmiech, wsparcie, radość nie tylko od święta.
Dzień Dobrego Słowa 13.01.2023r. stał się wyjątkowym słonecznym dniem mimo zimowej aury za oknem.
 
Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i obecność Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka, Naczelnika Gabinetu Prezydenta Wojciecha Sosnowskiego oraz Rzecznika prasowego Gabrieli Kuc-Stefaniuk.
Słowa podziękowania kierujemy także w stronę Radia Biper.