Super User
Kategoria:

8.00 -13.00 NIEODPŁATNA REALIZACJA ZADAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ODDZIAŁ V - 6-LATKI

7.00 - 8.30 Rozpoczęcie dnia w przedszkolu
Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach 
zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi w grupach,
zabawy integracyjne, zabawy dydaktyczne
prowadzenie rozmów indywidualnych swobodnych 
i na temat. Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne.

8.30 - 9.00 ŚNIADANIE

9.00 -12.00 Realizacja treści obszarów edukacyjnych :
Czynności porządkowo- gospodarcze.
Zajęcia programowe organizowane z całą grupą lub 
w zespołach, ukierunkowane na wszechstronny 
rozwój i umiejętności dzieci: religia, zajęcia komputerowe.
Spacery po najbliższej 
okolicy, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. 
Czynności higieniczno- samoobsługowe.

12.00-12.30 OBIAD

12.30-14.30 Czas relaksu:
Organizowanie zajęć dodatkowych.
Zajęcia i zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek, 
opowiadań, zabawy dowolne, uzupełnianie i utrwalanie 
poznanych treści, zajęcia indywidualne wspomagające 
umiejętności i zainteresowania dzieci.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Czynności higieniczne.

14.30-14.45 PODWIECZOREK

14.45-16.30 Zabawy swobodne,
Zabawy ruchowo- rytmiczne, słuchanie bajek,
swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.
Kontakty indywidualne z rodzicami, zabawy w ogrodzie
przedszkolnym, prace porządkowe