Super User
Kategoria:

DYŻURY WAKACYJNE BIALSKICH PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W 2019r.

 

LIPIEC - Przedszkole Samorządowe Nr 11, 13, 15, 16

 

SIERPIEŃ - Przedszkole Samorządowe Nr 3 ,6, 7, 14, 17

 

Informujemy, iż zapisy dzieci na dyżur wakacyjny trwają do 30.05.2019r. u nauczycieli oddziału.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 11 zgłasza listy dzieci do dyżurujących przedszkoli.

W czerwcu 2019r. Rodzicom będą udostępniane deklaracje i terminy ich podpisania na stronie internetowej tychże przedszkoli.

Super User
Kategoria:

ZARZĄDZENIE NR 5/2013

DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 11

W BIAŁEJ PODLASKIEJ Z DNIA 02 WRZEŚNIA 2013

W SPRAWIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE DZIECI

 

Na podstawie art 67a Ustawy z dznia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) do kalkulacji żywienia za okres 10 dni przeprowadzanej zgodnie z aktualnym cennikiem artykułów żywnościowych, dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole zarządza co następuje: Ustala się dzienną stawkę wyżywienia dzieci w Przedszkolu Samorządowym Nr 11 w Białej Podlaskiej na kwotę 4,90zł. za każdy dzień roboczy, w tym:

śniadanie 1,47zł.

obiady 2,45zł.

podwieczorki 0,98zł

  • 1 W przypadku znacznego wzrostu cen żywności dzienna stawka w przedszkolu może być w ciągu roku zaktualizowana na wniosek dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym i podana rodzicom z miesięcznym wyprzedzeniem.
  • 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor Przedszkola

Danuta Doroszuk-Pieńkosz

Super User
Kategoria:

8.00 -13.00 REALIZACJA ZADAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

06.30 - 8.30 Rozpoczęcie dnia w przedszkolu Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi w grupach, zabawy integracyjne, zabawy dydaktyczne prowadzenie rozmów indywidualnych swobodnych i na temat. Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne.

8.30 - 9.00 ŚNIADANIE

9.00 -12.00 Realizacja treści obszarów edukacyjnych : Czynności porządkowo- gospodarcze. Zajęcia programowe organizowane z całą grupą lub w zespołach, ukierunkowane na wszechstronny rozwój i umiejętności dzieci. Spacery po najbliższej okolicy, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczno- samoobsługowe.

12.00-12.30 OBIAD

12.30-14.30 Czas relaksu: Organizowanie zajęć dodatkowych. Zajęcia i zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek, opowiadań, zabawy dowolne, uzupełnianie i utrwalanie poznanych treści, zajęcia indywidualne wspomagające umiejętności i zainteresowania dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczne.

14.30-14.45 PODWIECZOREK

14.45-17.00 Zabawy swobodne, Zabawy ruchowo- rytmiczne, słuchanie bajek, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Kontakty indywidualne z rodzicami, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, prace porządkowe.