Super User
Kategoria:

ZMIANY W TERMINACH PRZERW WAKACYJNYCH 
W PRZEDSZKOLACH SAMORZĄDOWYCH 

 

LIPIEC 2020 - Przedszkole Samorządowe Nr 3, 6, 7, 17

 

SIERPIEŃ  2020 - Przedszkole Samorządowe Nr 11, 13, 15, 16

 

Zgłoszenia dzieci na dyżur dokonują Rodzice u Nauczycielek poszczególnych oddziałów:

- nie później niż do 30 maja 2020r.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 11 zgłasza listy dzieci do dyżurujących przedszkoli.

 

Super User
Kategoria:

8.00 -13.00 REALIZACJA ZADAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

06.30 - 8.30 Rozpoczęcie dnia w przedszkolu Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi w grupach, zabawy integracyjne, zabawy dydaktyczne prowadzenie rozmów indywidualnych swobodnych i na temat. Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne.

8.30 - 9.00 ŚNIADANIE

9.00 -12.00 Realizacja treści obszarów edukacyjnych : Czynności porządkowo- gospodarcze. Zajęcia programowe organizowane z całą grupą lub w zespołach, ukierunkowane na wszechstronny rozwój i umiejętności dzieci. Spacery po najbliższej okolicy, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczno- samoobsługowe.

12.00-12.30 OBIAD

12.30-14.30 Czas relaksu: Organizowanie zajęć dodatkowych. Zajęcia i zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek, opowiadań, zabawy dowolne, uzupełnianie i utrwalanie poznanych treści, zajęcia indywidualne wspomagające umiejętności i zainteresowania dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczne.

14.30-14.45 PODWIECZOREK

14.45-17.00 Zabawy swobodne, Zabawy ruchowo- rytmiczne, słuchanie bajek, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Kontakty indywidualne z rodzicami, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, prace porządkowe.