Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Super User

Drodzy Rodzice – częściowe otwarcie przedszkola nastąpi 18 maja 2020r.

Podjęcie decyzji o otwarciu przedszkola wymagało dogłębnej analizy przepisów oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Obligują one dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki oraz zapewnienia środków higienicznych i dezynfekujących potrzebnych do bieżącego funkcjonowania przedszkola.

Termin otwarcia uzależniony jest też od stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, które powinno być jasne, iż  otwarcie placówki nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia naszych dzieci i ich rodzin, a także dla pracowników i ich najbliższych.

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi, w pierwszej kolejności  powinny uczęszczać do przedszkola te dzieci, których rodzice oboje pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu ( dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkujących, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Jednocześnie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 organizacja realizacji zadań  wychowawczo – dydaktycznych  kontynuowana będzie na dotychczasowych warunkach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Super User

Biblioteka Pedagogiczna wraca z „Minutkami z książką”,
czyli czytaniem dla najmłodszych dzieci. 

W każdy piątek o godz. 11.00, wystarczy wejść na Facebooka Biblioteki Pedagogicznej i obejrzeć transmisję na żywo.

https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogiczna.bialapodlaska

Pracownicy Biblioteki co tydzień o tej samej godzinie będą czytali książki odpowiednie
dla tej grupy wiekowej.

Dodatkowo na stronie internetowej  Biblioteki Pedagogicznej
będzie udostępniony link do transmisji.

https://www.bialabp.edu.pl/

 

Serdecznie zapraszamy!!!!

Super User
Wiem, jak ważną potrzebą wielu rodziców, mieszkańców naszego miasta, jest powrót maluchów do żłobków i przedszkoli.
 
W sprawie ich bezpieczeństwa nie można podejmować pochopnych decyzji.
 
Po konsultacji z dyrektorami tych placówek zdecydowałem, że żłobki i przedszkola będą otwarte wtedy, gdy zapewnimy im maksimum bezpieczeństwa.
 
Rząd w tej trudnej sytuacji odpowiedzialnością za otwarcie przedszkoli i żłobków obarczył samorządy.
 
Wieczorem 30 kwietnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne określają  wymogi, jakie powinny być spełnione w przypadku otwartych żłobków i przedszkoli. Rząd rekomenduje działania bardzo restrykcyjne, m.in.:
- oddział może liczyć maksymalnie 12 dzieci, za zgodą organu prowadzącego - 14
- dzieci mogą przebywać tylko w 1 sali i pod opieką tych samych opiekunów
- na dziecko musi przypadać min. 4 m2 powierzchni
- poszczególne grupy dzieci nie mogą się ze sobą spotykać
- wszystkie przedmioty niedające się zdezynfekować mają zostać usunięte z sali
- w szatni  może przebywać 1 rodzic na 15 m2
- rodzice muszą wydać zgodę na pomiar temperatury dziecka
- rodzice, wchodząc do przedszkola, muszą dezynfekować ręce, nakładać rękawiczki, zakrywać nos i usta
- personel opiekujący się dziećmi musi być w rękawicach oraz zakrywać nos i usta
- dystans między nauczycielami i rodzicami musi wynosić 2 m
- wydano zakaz przyprowadzenia dziecka podejrzanego chorobowo lub z kontaktu z kwarantanny
- dziecko z niepokojącymi objawami choroby należy izolować.
 
Analizujemy zalecenia rządu. Poprosiłem Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną o rekomendację w sprawie otwarcia placówek w Białej Podlaskiej oraz skierowałem szereg pytań dotyczących sposobu funkcjonowania przedszkoli i żłobków w okresie pandemii.
 
Dyrektorzy przygotowują wewnętrzne procedury regulujące działanie placówek zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz określają zapotrzebowania na środki ochrony osobistej.
 
Placówki dokonały także analizy potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi.
 
W poniedziałek 4 maja dyrektorzy placówek przedstawili mi stan przygotowań do częściowego otwarcia przedszkoli i żłobków. Mają wiele wątpliwości, bowiem bardzo trudno jest wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
Opinia jest zgodna - otwarcie przedszkoli od 6 maja jest nierealne, jeśli chcemy zachować wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa. Prace nad procedurami mają być kontynuowane.
 
Zamówiliśmy środki ochrony osobistej zgodnie z zapotrzebowaniem wykazanym przez dyrektorów.
 
Po zakończeniu przygotowań, gdy uzyskam pozytywną opinię w sprawie procedur, zwrócę się do służb sanitarnych o wydanie zgody na dopuszczenie każdej placówki do częściowego otwarcia.
 
Decyzja o otwarciu placówek nie może być podyktowana doraźnymi celami. Kwestie bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin, pracowników nie mogą podlegać jakimkolwiek kompromisom. Wszyscy oczekujemy powrotu do normalnego funkcjonowania żłobków i przedszkoli, jednak w tej chwili priorytetem jest zdrowie.
 
O terminach otwarcia zostaniecie Państwo poinformowani z należytym wyprzedzeniem.
 
Prezydent Miasta Biała Podlaska
Michał Litwiniuk