Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Super User
Kategoria:
NASZE PRZEDSZKOLE...

Przedszkole Samorządowe nr 11 mieści się przy ulicy Sidorskiej 20 w Białej Podlaskiej. Powstało w 1980r., którego inwestorem bezpośrednim był Wydział Oświaty Urzędu Powiatowego w Białej Podlaskiej, zaś inwestorem pośrednim - Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZGODA".
Przedszkole stanowi budynek o dwóch kondgnacjach. Jest dużym obiektem o znacznej powierzchni użytkowej i terenowej umożliwiającej dzieciom zabawy i zajęcia również na powietrzu.
W budynku przedszkolnym znajdują się sale zajęć dla dzieci 3-4-5 i 6 - letnich oraz duża i wyposażona w funkcjonalne mebelki szatnia, pomieszczenia kuchenne, hol, gabinet dyrektora, pokoik doraźnej pomocy przedmedycznej i pokój intendenta.
Otoczenie przedszkola stanowi duży taras od strony południowej oraz obszerny plac wokół przedszkola na terenie którego znajduje się niezbędne wyposażenie do zabaw dla dzieci.
Funkcję dyrektora przedszkola pełni mgr Danuta Doroszuk-Pieńkosz.

 

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA


Głównym filarem proponowanej oferty edukacyjnej dla odbiorców jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Aby podnieść jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej, nauczyciele przedszkola systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w kursach doskonalących, organizowanych m.in. na terenie naszego miasta
Obecnie zatrudnionych jest 10 nauczycielek. Wszystkie posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.  Osiem nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. W trakcie stażu o awans zawodowy są 2 nauczycielki: jedna na stopień nauczyciela dyplomowanego, jedna na stopień nauczyciela mianowanego.

Wśród personelu administracyjno-obsługowego zatrudniamy:
• główną księgową;
• intendentkę;
• pomoc administracyjną;
•pomoc wychowawczą;
• kucharki;
• woźne oddziałowe;
• konserwatora.

 

Przedszkolakom w naszej placówce oferujemy:


• ciekawy program edukacyjny o profilu zdrowego stylu życia, ekologii, kompetencji matematycznych,
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• stosowanie nowoczesnych form i aktywizujących metod pracy z dzieckiem,
• korzystanie z różnorodnych środków dydaktycznych oraz multimedialnych,
• przestronne i kolorowe sale zajęć z różnorodnymi kącikami zainteresowań dla dzieci, wyposażone w   pomoce dydaktyczne,
• dzieciom starszym oferujemy zajęcia artystyczne np.: zajęcia komputerowe, teatralne, plastyczne, przyrodniczo-doświadczalne wg programów własnych i innowacyjnych nauczycieli przedszkola,
• dzieciom młodszym oferujemy zabawy ruchowo-taneczne lub zabawy z językiem angielskim oraz pracę w oparciu o programy własne, innowacyjne nauczycieli przedszkola,
• opiekę medyczną tj. dyżur pielęgniarki dyplomowanej - dwa razy w tygodniu,
• spotkania z ciekawymi ludźmi różnych zawodów np.: lekarzem, policjantem, strażakiem, garncarzem, artystami, bibliotekarką itp.
• uczestnictwo w przedstawieniach i teatrzykach organizowanych w placówce i poza nią;
• bogaty program uroczystości przedszkolnych, wycieczki tematyczne, krajoznawcze, pikniki, kuligi, wyjazdy za miasto,
• uczestnictwo z dużym powodzeniem w konkursach plastycznych, recytatorskich, ekologicznych, przeglądzie teatrzyków przedszkolnych;
• odnosimy sukcesy w konkursach lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych,
• bezpośredni kontakt z przyrodą, prowadzenie obserwacji i hodowli okresowych np. rybek, chomika, żółwia, królika, świnki morskiej, patyczaków,
• bezpieczną lokalizację przedszkola, plac zabaw wyposażony w sprzęt terenowy oraz bogaty w liczne okazy drzew i krzewów ozdobnych,
• współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białej Podlaskiej tj. specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą,
• dbamy o przesiewowe badania mowy, słuchu, lateralizacji, dysleksji,
• dzieciom 6-letnim oraz w miarę możliwości dzieciom 5-letnim zakwalifikowanym do pracy nad wyrównywaniem deficytów zapewniamy terapię logopedyczną oraz zajęcia rehabilitacyjne z zakresu korekcji wad postawy,
• rodzinną atmosferę, bezpieczeństwo miłą i fachową opiekę przez cały dzień;
• uwzględniamy indywidualne zainteresowania i potrzeby dziecka np.: w zakresie żywienia; (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim)
• naukę przez zabawę skierowaną na wszechstronny rozwój osobowości dziecka;
• pracę wyrównawczo-kompensacyjną, stymulującą; pracę z dzieckiem zdolnym (doskonalimy umiejętności, zachęcamy do uczestnictwa w konkursach);
• zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną skierowaną do dzieci wymagających wsparcia w rozwoju psychofizycznym,
• prowadzimy własną, smaczną i zdrową kuchnię, pyszne wypieki;Dzieciom zapewniamy:

• rodzinną atmosferę, bezpieczeństwo;
• miłą i fachową opiekę przez cały dzień;
• uwzględniamy indywidualne zainteresowania i potrzeby dziecka np.: w zakresie żywienia;
• naukę przez zabawę skierowaną na wszechstronny rozwój osobowości dziecka;
• pracę wyrównawczo-kompensacyjną, stymulującą;
• pracę z dzieckiem zdolnym (doskonalimy umiejętności, zachęcamy do uczestnictwa w konkursach);
• pomoc psychologiczno-pedagogiczną
• smaczną i zdrową kuchnię, pyszne wypieki;
• uśmiech i życzliwość dyrekcji, kadry pedagogicznej, personelu administracyjno-obsługowego.