Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Super User

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2020/2021.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 04.02.2020 r. do 21.02.2020 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 2 marca 2020 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

System zostanie uruchomiony 2 marca 2020 roku o godz. 8.00. 

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

√ Osobista wizyta w przedszkolu, ale już tylko tym wybranym jako pierwsze, też będzie potrzebna, aby złożyć wypełniony wniosek (wydrukowany z systemu i podpisany) wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów do dnia 17.03.2020 r. do godz. 15.00.   

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 9/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2019 r.

WAŻNE DATY:

Rodzice mają możliwość wprowadzania zgłoszeń kandydatów do przedszkola do 

17 marca 2020 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

7 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola. W okresie od 7 do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 rodzice będą zobowiązani do potwierdzenia woli (przez system elektroniczny z konta dla rodzica  lub bezpośrednio w placówce)  zapisu dziecka do wybranego przedszkola.                                

W dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Link do elektronicznego systemu rekrutacji zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

 

Informacja o potwierdzeniu kryteriów ustawowych  - rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz 

pierwszych klas szkół podstawowych

 

Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ust. 2 pkt 1 Prawo oświatowe)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej (Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci – w rozumieniu art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

 

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

 

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców/ prawnych opiekunów  kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

 

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

 

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców/ prawnych opiekunów  kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

 

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

 

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

 

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie  z jego rodzicem (Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

 

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

Super User

Informuję, że rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się na początku marca. Będzie odbywać się przez system elektroniczny Vulcan. Link do systemu będzie dostępny na naszej stronie internetowej. O szczegółowych terminach będziemy informować na bieżąco.

Super User

W miesiącu listopadzie w naszym przedszkolu został zorganizowany wewnątrzprzedszkolny konkurs pt."Wszystko co eco"skierowany do dzieci i rodziców. Celem konkursu było upowszechnianie edukacji ekologicznej wśród przedszkolaków oraz możliwość rozwijania twórczości plastyczno-konstrukcyjnej poprzez rodzinne wykonanie pracy.
Konkurs cieszył się wielkim powodzeniem. Wzięło w nim udział 60 uczestników. Powstałe prace przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Jury postanowiło przyznać wszystkim uczestnikom pierwsze miejsce. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. 

Gratulujemy zwycięzcom!!!