Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Super User

Klauzula informacyjna RODO

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

Szanowni Państwo, z dniem 25 maja 2018r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych w skrócie RODO. Wprowadza je Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Mamy obowiązek poinformowania Państwa o wytycznych RODO.

 

 1. Administratorem danych osobowych :

  a) dzieci,
  b) rodziców, opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do placówki
  c) nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  d) przedsiębiorców współpracujących z przedszkolem na podstawie umów cywilnych.

jest Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Białej Podlaskiej, ul.Sidorska 20,
21-500
 Biała Podlaska, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor reprezentuje placówkę na mocy odpowiedniego upoważnienia.

 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedszkola Samorządowego Nr 11 w Białej Podlaskiej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 83 3416886

 

 1. W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych od dnia stosowania RODO jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.

 2. Ma Pani/Pan prawo do żądania od przedszkola dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do bycia zapomnianym.
  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa – przedszkole będzie uprawnione do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

 3. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane są w następujących celach:
  a) wykonywania czynności rekrutacyjnych, na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na       placówki oświatowe
  b) 
  wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do placówki, zgodnie z udzieloną zgodą
  c) realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – zadań statutowych przedszkola: dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych, prowadzenia niezbędnej dokumentacji, organizacji zajęć jak również ochrona mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w bezpośrednim otoczeniu placówki.
  d) w celu - prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej dotyczącej przedszkola i dziecka. Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej oraz jej zawartości (tj. wizerunku wychowanków przedszkola), komunikowania się przez        te  strony. Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pani/Pana zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa.
  e) wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów przedszkola, w tym polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz mienia przedszkola (monitoring wizyjny)
  f) wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych, wynikających z ustawy.

 4. Przetwarzanie danych wiąże się też z nawiązaniem i wykonywanie umowy o pracę, na podstawie przepisów szczegółowych, regulujących zakres danych  jakie w ramach stosunku pracy placówka – jako pracodawca musi przetwarzać.

 5. Placówka przetwarza również dane kontrahentów lub ich reprezentantów, którzy współpracują z przedszkolem na podstawie  różnych umów. Dane są  przetwarzane przez placówkę na potrzeby realizacji tych umów ale również po zakończeniu  współpracy ze względu, iż szereg przepisów szczegółowych min: ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, ustawa o finansach publicznych zobowiązują placówkę do  przetwarzania tych danych również po wygaśnięciu stosunku prawnego wynikającego z umowy.

 6. W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla  zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obligatoryjne, a nie podanie wtedy   danych wiązać się będzie z konsekwencjami takimi jak np. nie  przyznanie świadczeń itp.

 7. Przedszkole udostępniać będzie dane osobowe, instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom  prowadzącym działalność pocztową, bankom w przypadku rozliczeń, podmiotom wspierającym przedszkole w prowadzonej działalności na nasze zlecenie np.:/ usługi informatyczne/, a w przypadku gdy zajdzie taka konieczność również innym upoważnionym do tego instytucjom /np.: Policji/.


 8. Dane osobowe będą przetwarzane:
 •  do czasu odwołania zgody,
 • do czasu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w tym podatkowych i rachunkowych,
 • maksymalnie po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe przetwarzane są przez 10 lat.

 1. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osób nie podlegają profilowaniu czyli  zbieraniu różnych informacji dotyczących osoby, następnie przetwarzaniu tych informacji i przedstawianiu wyników.

   12 Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Białej Podlaskiej poprzez przekazanie  
        niniejszej informacji realizuje obowiązek prawny.

 

 

Kategoria: